About Us

The 9th XCA Executive Committee Members (2020-2022):

Honorary Chairmen: Xuebing LI
Chairman: Hanxin YANG
Vice Chairmen: Yanzhong XU

Xiaogang CHEN

Secretary General: Yanzhong XU(concurrently)

Director of Education & Juvenile,  and Head of Choir Group:

Mei XING
Treasurer: Ning SU
Director of Cultural & Arts, and Head of Dancing Group: Yihong SONG
Director of Sports & Fitness: Qing ZHANG
Director of Touring & Entertainment: Yanqiu Wang
Director of Membership: Hongwei WANG
Director of Health & hygiene: Weiping LI
Non-executive Directors: Jianren LV

Lin LI

Wuqiang YANG